Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 31.07.2017

Policjanci powiatu białostockiego na bieżąco weryfikują zgłoszenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekroczenia prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie to najczęstsze „kliknięcia” na Mapie. Są jednak i inne zagrożenia wskazywane przez mieszkańców, którymi mundurowi także zajmują się podczas codziennych służb. Jednym z nich jest żebractwo, które wielu ludzi traktuje jako sposób na życie.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci otrzymali od obywateli 9029 zgłoszeń (stan na 31.07). Najwięcej z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, czy też nieprawidłowego parkowania. Policjanci weryfikując wszystkie zgłoszenia na bieżąco, przez ponad rok potwierdzili 4501 zagrożeń wskazanych przez mieszkańców.

Jednym z zagrożeń wskazywanych przez obywateli jest żebractwo, które niejednokrotnie staje się dobrym sposobem na zarabianie pieniędzy. W powiecie białostockim mieliśmy do tej pory ponad 200 zgłoszeń tego procederu, z czego w  57 przypadkach mundurowi potwierdzili występowanie zjawiska żebractwa we wskazanych miejscach. Tak było i w poniedziałek (31.07), gdzie w związku ze zgłoszeniami w rejonie sklepu na osiedlu Centrum patrol Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i Straży Miejskiej w Białymstoku ujawnił osobę żebrzącą.

Teraźniejszość nakazuje nam spojrzeć na proceder żebrania przez pryzmat nowej perspektywy, a mianowicie potencjalnego przestępstwa handlu ludźmi oraz ewentualnego czerpania korzyści finansowych z tego procederu. Nader często przestępstwa popełniane w związku z żebractwem są udziałem zorganizowanych grup przestępczych, które werbują osoby do tego procederu. Policjanci radzą aby nie bagatelizować sytuacji, w których widzimy osoby żebrzące na ulicy, bądź przed obiektami użyteczności publicznej, urzędami, przychodniami, kościołami. Wiele z tych osób może być do tego przymuszanych. Dlatego policjanci apelują o wszelkie sygnały oraz informacje w tym zakresie, szczególnie takie które mówią o podejrzeniu wykorzystywaniu ludzi do żebractwa.