Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa – udogodnienia dla zgłaszających

Data publikacji 03.08.2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom internautów Policja poszerzyła funkcjonalność działającej od ubiegłego roku Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki temu rozwiązaniu przez Internet, można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie problemy. Pojawiły się m. in. możliwości dodawania zdjęć i komentarzy do zgłaszanych zagrożeń.

Od ponad roku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci z powiatu białostockiego otrzymali ponad 9100 zgłoszeń, z których blisko 50% zostało potwierdzonych. Dotyczyły one głównie przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców (ponad 35%), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (ponad 25%), i niewłaściwego parkowania (14%).

Po ponad roku funkcjonowania KMZB policyjni programiści wychodząc naprzeciw oczekiwaniom internautów opracowali kilka zmian w funkcjonowaniu narzędzia. Przede wszystkim umożliwili zgłaszającym dodawanie do zgłoszenia krótkiego opisowego komentarza. Jego długość może osiągnąć maksymalnie 500 znaków. Będzie to pomocne w weryfikacji informacji, gdy np. zgłaszający wskaże jako miejsce przestępstwa duże, wielotysięczne osiedle mieszkaniowe. Bardziej szczegółowy opis zagrożenia przydaję się także w sytuacjach, gdy mieszkańcy zgłaszają nieprawidłową organizację ruchu drogowego, gdzie wcześniej bez wskazania konkretnego problemu, policjantom czasem trudno było rozstrzygnąć, czy skarga dotyczy zbyt krótkiego czasu oczekiwania na zielone światło na przejściu dla pieszych, nieprawidłowego oznakowania czy innych spraw. W tej sytuacji pomocna jest również inna nowa opcja -dodawanie zdjęć, które po modyfikacjach można dołączać do internetowego zgłoszenia przy wykorzystaniu KMZB. Do zgłoszenia można dodać 3 pliki o łącznej wielkości 5 MB.

Taka modyfikacja to efekt analizy pierwszych miesięcy działania KMZB, gdy okazało się, że choć wiele zgłoszeń powtarza się, zgodnie z procedurą każde należy potraktować odrębnie i na nowo weryfikować.

Wśród innych nowości jakie zobaczymy w nowszej odsłonie Mapy mamy także nową kategorię zdarzeń „wałęsające się bezpańskie psy”, natomiast połączono kategorie: „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „nieprawidłowe oznakowanie drogi” i pozostawiono je pod hasłem „niewłaściwa infrastruktura drogowa”.

Policjanci zapewniają, że wszystkie zgłoszone za pośrednictwem KMZB zagrożenia są rzetelnie sprawdzane – w zależności od charakteru zgłoszenia zajmują się tym patrole, dzielnicowi, czy drogówka, ale także wywiadowcy czy policjanci z pionu kryminalnego.