Z myślą o bezpieczeństwie - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z myślą o bezpieczeństwie

Data publikacji 07.08.2017

Białostoccy policjanci po raz kolejny przeprowadzili działania „Centrum”. Mundurowi czuwali nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym po zakończonym meczu na Stadionie Miejskim.

Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w minioną niedzielę przeprowadzili działania „Centrum”. Odbyły się one w godzinach 18:00-22:00 i objęły swoim zasięgiem rejon centrum Białegostoku . Działania miały na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju osób spędzających czas wolny w tym rejonie, w szczególności biorąc pod uwagę zachowanie kibiców wracających z meczu Jagielloni Białystok na Stadionie Miejskim. Jednym z głównych zadań policjantów biorących udział w akcji było niedopuszczenie do nieodpowiednich zachowań oraz zdecydowane reagowanie na popełnione czyny zabronione. W trakcie działań mundurowi wylegitymowali łącznie 44 osoby oraz wystawili 26 mandatów karnych

Podobne działania będą cyklicznie prowadzone na terenie Białegostoku.