Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na konferencji metodycznej w Białymstoku

Data publikacji 08.09.2017

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyła się konferencja pod nazwą „Wychowanie i profilaktyka w szkole według nowej podstawy programowej – praktyczne rozwiązania na przykładnie programu Falochron”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych i służb mundurowych oraz przedstawiciele białostockich placówek oświatowych.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego przy ulicy Antoniuk Fabryczny 1 w Białymstoku odbyła się wczoraj konferencja "Wychowanie i profilaktyka w szkole według nowej podstawy programowej – praktyczne rozwiązania na przykładzie programu Falochron”. Projekt ma za zadanie wywołanie w świadomości społeczności lokalnych przekonania o konieczności prezentowania właściwych, dojrzałych i spójnych postaw oraz podejmowania aktywnych, pozytywnych wychowawczo zachowań oraz tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. W centrum wszystkich tych działań jest uczeń.

Wśród zaproszonych na konferencję gości był Komendant Miejski Policji w Białymstoku Pan inspektor Wojciech Macutkiewicz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Pani podinspektor Aneta Bogut, przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czy też Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Lublinie oraz liczni przedstawiciele białostockich placówek oświatowych.

Podczas wczorajszego spotkania policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, będąca jednym z prelegentów, przybliżyła zebranym gościom założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariuszka przedstawiła czemu służy ta aplikacja oraz w jaki sposób można dodać zgłoszenie. Przytoczyła także konkretne efekty weryfikacji, wskazanych przez internautów, zagrożeń. Przybyłym na spotkanie wychowawcom, pedagogom i nauczycielom policjantka zaakcentowała przydatność narzędzia w kształtowaniu odpowiedniej postawy obywatelskiej młodego człowieka. Ponadto, uczestnicy spotkania omówili główne założenia konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego przez szkoły i placówki oświatowe.