Białostoccy policjanci zachęcali do noszenia odblasków - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Białostoccy policjanci zachęcali do noszenia odblasków

Data publikacji 19.10.2017

Białostoccy policjanci z pionu drogowego włączyli się w ogólnopolską akcję „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”. Poprzez takie działania policjanci promują bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Uświadamiają pieszych o tym, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych i zwracają uwagę na najbardziej rażące wykroczenia, które stwarzają niebezpieczne sytuacje.

Szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne, a poza terenem zabudowanym ograniczona widoczność powodują, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego szczególnie są narażeni na niebezpieczeństwo. W okresie jesiennym i zimowym mundurowi szczególny nacisk kładą na zachowanie pieszych i innych uczestników dróg w stosunku do pieszych. Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze z pewnością sprawi, że nasze spacery i jazda rowerem staną się bardziej komfortowe. W związku z tym dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego białostoccy policjanci włączyli się ogólnopolską akcję „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”, która została przygotowana wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku rozmawiali wczoraj z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego o ich bezpieczeństwie. Przy szkołach i cmentarzach wskazywali, że nieostrożność i brak rozwagi szczególnie niebezpieczny jest poza terenem zabudowany. Dlatego też rozdawali kamizelki i odblaski, przypominali o obowiązku noszenia ich poza terenem zabudowanym i uświadamiali o ich znaczącej roli dla naszego bezpieczeństwa. Nosząc odblaski jesteśmy widoczni już z ponad 100 m. To odległość, która daje kierowcy czas na właściwą reakcję – ominiecie nas lub zahamowanie.
Pamiętajmy, że życie jest największą wartością i dbajmy o to, żeby nie stracić go przez brak rozsądku i wyobraźni.