Międzynarodowy Dzień Tolerancji z białostockimi policjantami - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji z białostockimi policjantami

Data publikacji 17.11.2017

Policjanci z białostockiej prewencji włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Mundurowi podkreślali, że tolerancja to szacunek, akceptacja i świadomość bogatej rozmaitości kultur naszego świata, form ekspresji oraz sposobów postępowania.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych, jak i szerszego kręgu społeczeństwa. W tym dniu wszyscy ludzie zjednoczyli się we wspólnym apelu o tolerancję.

Również policjanci z Wydziału Prewencji białostockiej komendy włączyli się w obchody tego dnia. W trakcie dwudniowych spotkań z młodzieżą białostockich szkół mundurowi zwracali uwagę na przemoc rówieśniczą, niebezpieczeństwa związane z nietolerancją oraz rasizmem, a także promowali szacunek wobec różnorodności kulturowej. W ramach przedmiotowej akcji policjanci przeprowadzili z uczniami klas od III-VI prelekcje na temat tolerancji oraz zaprezentowali opowieści o „Smoczej rodzinie”, wiersz pt. „Wyspa Tolerancji” oraz  film pt. „Urodziny Maćka – krótki film o tolerancji”.

Podsumowaniem spotkań było stworzenie „Drzewa tolerancji”, które zostało przyozdobione listkami, na których uczniowie wpisywali hasła kojarzące się im z motywem przewodnim dnia.

O TOLERANCJI I BEZPIECZEŃSTWIE Z DZIELNICOWYMI BIAŁOSTOCKIEJ "CZWÓRKI"

PRELEKCJE O BEZPIECZEŃSTWIE I TOLERANCJI Z POLICJANTAMI