Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„CHEMICZNA ZMIANA NASTROJU” – spektakl teatralny skierowany do młodzieży i pedagogów

Policjanci białostockiej prewencji w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku, po raz kolejny zorganizowali spektakl pt. „CHEMICZNA ZMIANA NASTROJU”. Celem działań, które potrwają przez najbliższe dwa tygodnie jest uświadamianie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku, rozpoczęli cykl spotkań profilaktycznych. Dzisiaj w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku odbyło się pierwsze z cyklu przedstawienie teatralne, skierowane do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod tytułem „Chemiczna zmiana nastroju”. Aktorzy z teatru „Madame” w niezwykle interesujący sposób, przy pomocy tekstu, obrazu i piosenek przedstawili zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Przedstawienie, które obejrzało ponad 100 uczniów, zakończyła seria prelekcji na temat szkodliwości działania środków psychoaktywnych, ich negatywnych skutków oraz odpowiedzialności prawnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych działań Policji. Edukacja rodziców i pedagogów w zakresie rozpoznawania u dzieci niepokojących symptomów i poszukiwaniu skutecznej pomocy to tematy, jakie funkcjonariusze białostockiej prewencji poruszają w trakcie spotkań w placówkach edukacyjnych powiatu białostockiego. Rozpoczęte działania to forma przekazu jaką wybrali mundurowi aby dotrzeć bezpośrednio do młodzieży, edukując ją w zakresie unikania zagrożeń m.in. dot. używania środków odurzających, w tym dopalaczy.

Mając na względzie pojawiające się coraz częściej przypadki zażywania przez dzieci i młodzież środków odurzających i dopalaczy, a tym samym zwiększające się zapotrzebowanie społeczne na edukację i działania profilaktyczne w przedmiotowym zakresie, Komenda Miejska Policji w Białymstoku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku organizuje w dniu 15 grudnia 2017 roku, na terenie Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, szkolenie eksperckie. W przedmiotowym szkoleniu uczestniczyć będzie m.in. kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu białostockiego.