Szkolenie policyjne dotyczące przemocy w rodzinie - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policyjne dotyczące przemocy w rodzinie

Data publikacji 01.12.2017

Policjanci białostockiej prewencji przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej na temat przemocy w rodzinie. Problematyka ta wpisuje się w policyjny program „MOC-tak, PRZEMOC-nie”.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku realizując program „MOC-tak, PRZEMOC-nie” przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Uczestnicy szkolenia poznali między innymi instytucje poza policyjne zajmujące się przemocą w rodzinie oraz zakres pomocy, jakiej można od nich oczekiwać. W ramach szkolenia policjanci uczyli, jak prawidłowo przeprowadzić analizę zjawiska przemocy, jaka jest różnica pomiędzy przemocą a konfliktem oraz jak wygląda procedura „Niebieskiej Karty”.

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy. W przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie najważniejsze jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji – człowieka, rodziny, społeczeństwa.