„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci” - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”

Data publikacji 08.02.2018

W minionym tygodniu mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku czynnie włączyli się w obchodzony już po raz 14 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W ciągu tygodnia przeprowadzili w sumie 9 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz 1 spotkanie z rodzicami uczniów. W czasach kiedy komputer i telefon komórkowy stały się nieodłącznym narzędziem służącym każdemu do pracy, nauki i zabawy warto mówić jak z nich korzystać w bezpieczny sposób.

Jak co roku mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku aktywnie włączyli się w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”. W tym roku dzień ten obchodzono już po raz czternasty. Tegorocznym hasłem przewodnim DBI było: „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W myśl tego hasła funkcjonariusze przeprowadzili 9 spotkań z uczniami białostockich szkół i jedno z ich rodzicami. Mundurowi odwiedzili uczniów kilku białostockich szkół m.in. Szkołę Podstawową Nr 51 przy ulicy Kluka, Szkołę Podstawową Nr 29 przy ulicy Promiennej, Szkołę Podstawową Nr 7 przy ulicy Wiatrakowej, Szkołę Podstawową Nr 5 przy ulicy Kamiennej oraz Szkołę Podstawową Nr 42 przy ulicy Sokólskiej. W spotkaniach z policjantami miejskiej prewencji wzięło udział niemal 800 uczniów oraz 50 rodziców. Podczas zajęć mundurowi informowali dzieci, młodzież i ich rodziców o zagrożeniach, jakie czyhają na użytkowników Internetu. Poruszono temat najpopularniejszych sposobów jakimi posługują się sieciowi przestępcy tj. phishingu i tzw. rozsyłaniem „robaków”.  Ponadto funkcjonariusze opowiedzieli uczniom o zagrożeniach towarzyszących korzystaniu z nowych technologii, w tym bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Uczestnikom spotkań zwrócono uwagę nie tylko na niebezpieczeństwa, ale i omówiono sytuacje, w których młodzi internauci mogą narazić się na odpowiedzialność za popełniane czyny karalne. Ponadto obecnym na spotkaniu  rodzicom podano 5 zasad „Jak chronić dziecko w sieci”. Głównym celem spotkań było kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet, propagowanie wśród młodzieży zasad poszanowania prawa oraz prospołecznych zachowań. Natomiast rodziców mundurowi chcieli zachęcić do „mądrej” kontroli poczynań ich dzieci w sieci.