Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie Posterunku Policji w Supraślu oraz wizytacja odnowionych jednostek Policji w Gródku i Narewce

Data publikacji 12.02.2018

Dziś, po gruntownym remoncie siedziby, nastąpiło otwarcie Posterunku Policji w Supraślu. W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Dzisiaj, przed budynkiem przy ul. Kościelnej 2 w Supraślu, odbyły się uroczystości związane z otwarciem na terenie województwa podlaskiego kolejnego Posterunku Policji. Tym razem, po gruntownym remoncie, otworzono Posterunek Policji w Supraślu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, władze samorządowe, duchowieństwo, a także mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA Panu Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości podkomisarza Mariusza Wilińskiego. Następnie na maszt podniesiona została flaga państwowa i odegrany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie, Pan Minister Jarosław Zieliński w towarzystwie Zastępcy Komendanta Głównego Policji Pana nadinspektora Jana Lacha, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadinspektora Daniela Kołnierowicza,  Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku Pana inspektora Wojciecha Macutkiewicza oraz Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Józefa Paszkowskiego i Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego  - przekazał klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w  Supraślu na ręce aspiranta sztabowego Marka Pleskowicza, który złożył meldunek objęcia stanowiska kierownika placówki. Ponadto Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski podziękował Sekretarzowi Stanu w MSWiA Panu Jarosławowi Zielińskiemu za wsparcie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Supraśl.

Gruntowny remont Posterunku Policji w Supraślu rozpoczął się na początku sierpnia ubiegłego roku, w ramach którego budynek został ocieplony, położona została nowa elewacja, wymieniona została nawierzchnia przed budynkiem, zamontowano nowe ogrodzenie. Ponadto wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, a także instalacja elektryczna. Koszty remontu i wyposażenia pomieszczeń w infrastrukturę oraz sprzęt łączności i informatyki zostały pokryte ze środków Komendy Głównej Policji w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020 (koszt robót budowlanych wyniósł 617,600 zł.). Do tego dochodzą koszty wyposażenia budynku w sprzęt kwaterunkowy, meble, sprzęt biurowy, żywnościowy oraz informatyczny – łącznie 33 900 zł. W wyremontowanej siedzibie posterunku policjanci mają do wykorzystania 4 pomieszczenia służbowe, sanitariat oraz pomieszczenie socjalne. Przebudowana została także recepcja, a wejście dostosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Powierzchnia użytkowa budynku to 108 m2 natomiast część biurowa zajmuje 66 m2.

Posterunek Policji w Supraślu obejmuje swym działaniem miasto i gminę Supraśl z wyłączeniem obszaru miejscowości Grabówka, Henrykowo, Majówka, Sobolewo i Zaścianki. Na terenie gminy Supraśl jednostka organizacyjna Policji funkcjonowała od roku 1990. Początkowo był to Posterunek Policji Lokalny w Supraślu, następnie Komisariat Policji. W dniu 1 października 2002 roku został utworzony Posterunek Policji w Supraślu Komisariatu Policji w Wasilkowie, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie w posterunku służbę pełni 5 funkcjonariuszy. Planowane jest utworzenie jeszcze jednego etatu - kolejnego stanowiska dzielnicowego. 

Sekretarz Stanu odwiedził również Posterunek Policji w Gródku oraz w Narewce, które podobnie jak jednostka Policji w Supraślu, zostały zmodernizowane ze środków budżetowych. Koszt każdej z tych inwestycji wyniósł około 650 000 złotych.