Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja o diagnozie zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok

Data publikacji 23.02.2018

Dziś Komendant Miejski Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji uczestniczył w zorganizowanej przez Miasto Białystok oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego konferencji pn. „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok”.

Konferencja „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” odbyła się w  Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.  Jej uczestnikami byli Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Przemysław Tuchliński, Komendant Miejski Policji w Białymstoku Pan inspektor Wojciech Macutkiewicz, Dyrektor Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pan Adam Krutula, funkcjonariusze Wydziału Prewencji zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie, pracownicy placówek pomocowych działających w Białymstoku, przedstawiciele Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, uczelni wyższych, kuratorzy sądowi.

Zebrani wspólnie zastanawiali się nad tym, jak najlepiej chronić rodziny, pomagać młodzieży i przeciwdziałać przemocy. Przedstawione zostały również  wyniki badań „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Białymstoku”. Omówiono także temat „Oblicza przemocy w białostockich rodzinach i psychospołeczne skutki jej występowania. Obraz białostoczan i osób im najbliższych”. Spotkanie zakończyła dyskusja, która była doskonałą okazją do wymiany myśli i poglądów.