Białostoccy policjanci o bezpieczeństwie - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Białostoccy policjanci o bezpieczeństwie

Data publikacji 13.03.2018

Policjanci z Białegostoku spotkali się wiernymi podczas niedzielnej mszy w Parafii p.w. Św. Krzysztofa w Zawadach. Mundurowi edukowali zebranych na tematy związane z bezpieczeństwem.

W minioną niedzielę policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku skorzystały z zaproszenia proboszcza Parafii p.w. Św. Krzysztofa w Zawadach i przsprowadziły z wiernymi prelekcje dotyczącą bezpiczeństwa. Funkcjonariuszki przestrzegły zebranych przed oszustwami na tzw. policjanta, kuzyna czy wnuczka informując, iż w przypadku rozmów telefonicznych zawsze należy zachować czujność. Mundurowe przypomniały o tym, że policjanci nigdy nie proszą o podanie danych, udział w akcji policyjnej czy przekazanie pieniędzy lub innych kosztowności. Przypominały również o tym, iż należy zachować zasadę ograniczonego zaufania i nie należy zapraszać do domu obcych. Funkcjonariuszki omówiły również założenia programu "poMOC a nie przeMOC" skierowanego do osób starszych oraz do jakich instytucji mogą się zwrócić ofiary doznające przemocy domowej. Munduorwe wspomniały również o interaktywnym narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpiczeństwa instruując zebranych na temat sposobu korzystania z tej aplikacji. Przypomniały również, że na KMZB można zamieszczać zjawiska społecznie nieakcpetowalne.