DEBATA SPOŁECZNA W ŁAPACH - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA W ŁAPACH

Data publikacji 23.03.2018

Wczoraj mundurowi z Białegostoku i Łap przeprowadzili debatę społeczną pn. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nią wpływ". Było to pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami gminy Łapy, które zapoczątkowało cały cykl tegorocznych debat.

W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, wczoraj, odbyła się debata społeczna pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Było to pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami gminy Łapy zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku i Komisariat Policji w Łapach. Debatę prowadził Komendant Policji w Łapach młodszy inspektor Łukasz Głowacki, który szeroko omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy z Łap, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. Komendant Komisariatu Policji w Łapach podczas swojego wystapienia przypomniał również zebranym o postulacie zgłoszonym podczas zeszłorocznej debaty oraz poinformawał o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu. Podczas spotkania głos zabrali również zaproszeni goście Burmistrz Łap Pani Urszula Jabłonowska oraz Komendant Miejski Policji w Białymstoku Pan Wojciech Macutkiewicz. Kilka słów do zebranych skierowali również Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Pan Józef Sulima oraz II Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straż Pożarnej w Białymstoku młodszy brygadier Dariusz Koc. W trakcie debaty pojawiły się pytania zarówno do prelegentów, jak również do zaproszonych gości. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanym w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych.