Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalne wysypiska śmieci zlikwidowane dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 26.03.2018

Białostoccy policjanci systematycznie eliminują zagrożenia naniesione z Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki takim "kliknięciom" na Mapie mundurowi uzyskują wiedzę i reagują na zgłoszone zagrożenia. Ostatnio mundurowi doprowadzili do zlikwidowania dwóch nielegalnych wysypisk śmieci oraz zareagowali na zgłoszenie dotyczące grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją.

Dzięki zgłoszeniom na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa białostoccy policjanci uzyskują wiedzę dotyczącą zjawisk nieakceptowalnych społecznie. Każde "klikniecie" mundurowi wnikliwie sprawdzają, a potwierdzone eliminują. Ostatnio właśni dzięki zgłoszeniu na KMZB mundurowi doprowadzili do likwidacji dwóch nielegalnych wysypisk śmieci: w rejonie Osiedla Bażantarnia w Białymstoku oraz pod Michałowem. Policjanci ustalili osoby odpowiedzialne za te procedery i doprowadzilili do uporządkowania obu terenów. Pod lupą policjantów znalazł się także rejon ulic Porzeczkowej i Nowogródzkiej. Ze zgłoszenia naniesionego na Mapę wynikało, że grupuje się tam młodzież zagrożona demoralizacją. Ta informacja również została potwierdzona przez mundurowych i jest pod nadzorem zarówno dzielnicowego jak i policjantów z patrolówki.

To przykłady kolejnych zjawisk, które zostały wyeliminowane dzięki "kliknięciom" na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpiczeństwa. Białostoccy policjanci zachęcają do korzystania z tej aplikacji. To dzięki informowaniu przez społeczność lokalną mundurowi mogą na bieżąco reagować i  eliminować lolejne zagrożenia.