Promocja zawodu policjanta wśród białostockiej młodzieży - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta wśród białostockiej młodzieży

Data publikacji 25.04.2018

Policjanci spotkali się dzisiaj z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Funkcjonariusze opowiedzieli zebranej młodzieży o tajnikach swojej służby. Podczas spotkania promowali zawód policjanta zapoznawali zebranych z zasadami rekrutacji, a także omawiali podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze z Wydziału Prezydialnego, Kadr i Doskonalenia Zawodowego oraz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku spotkali się dzisiaj z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych przy ulicy Bronieskiego w Białymstoku. Policjanci przekazali uczniom informacje na temat służby w Policji, a szczególnie na temat przebiegu procesu rekrutacji. Mundurowi omówili także strukturę organizacyjną białostockiej jednostki oraz główne zagadnienia, jakimi zajmują się poszczególne policyjne wydziały. Mundurowi omówili z uczniami, jakie trzeba spełniać wymagania, aby zostać Policjantem, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty, a  także jak wygląda proces postępowania kwalifikacyjnego oraz jego poszczególne etapy. Funkcjonariusze przypomniali także zasady bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem oraz o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Mundurowi podkreślili, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym uczestnikiem ruhu drogowego, który przestrzega przepisów oraz pamięta o rozsądku i ograniczonym zaufaniu względem innych użytkowników dróg.

W trakcie spotkania padło wiele pytań ze strony białostockich uczniów, na które policjanci z chęcią odpowiadali.