Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIEBIESKI TYDZIEŃ W WYDZIALE PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 21.05.2018

Mundurowi z białostockiej komendy miejskiej Policji gościli uczniów szkół podstawowych w ramach „Niebieskiego Tygodnia”. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich oraz zaktywizowanie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji właściwych postaw.

W minionym tygodniu ( 14 – 18 maja 2018 roku ) w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w ramach programu profilaktycznego „Przepisowa młodzież” odbył się „Niebieski tydzień”. Podczas „Niebieskiego tygodnia” uczniowie białostockich szkół podstawowych odwiedzili Komendę Miejska Policji w Białymstoku. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich, przekazanie im wiedzy na temat najważniejszych przepisów zawartych w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, zmniejszenie liczby czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz zaktywizowanie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji właściwych postaw. Ponadto poszerzenie wiedzy na temat podstawowych pojęć takich jak demoralizacja, czyn karalny, małoletni, nieletni, a także tego za jakie czyny zabronione mogą odpowiadać nieletni sprawcy czynu karalnego, jakie są środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz jakie są prawne aspekty zatrzymania nieletniego. Po krótkiej prelekcji młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z pracą referatu ds. Nieletnich w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Wizyta uczniów w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku była ciekawą formą zdobycia wiedzy, dała młodzieży możliwość wyciagnięcia odpowiednich wniosków .