Spotkanie mundurowych z gimnazjalistami - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie mundurowych z gimnazjalistami

Data publikacji 21.05.2018

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z mundurowymi z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku spotkali się z uczniami klas II gimnazjum. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku i dotyczyło dopalaczy oraz „CITES”.

W miniony piątek mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz mundurowi z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku wspólnie spotkali się z uczniami klas II gimnazjum. Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku. Białostocka prewencja poruszyła z młodzieżą tematy dotyczące dopalaczy. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. o sankcjach grożących za wprowadzanie na rynek środków zastępczych jak i za ich udzielanie innym osobom, oraz o tym jak rozpoznać symptomy zatrucia dopalaczami i w jaki sposób pomóc takiej osobie. Mając na uwadze zbliżający się okres wakacji mundurowi z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku rozmawiali z uczniami na temat „Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem” - „CITES”. Bardzo ciekawie opowiadali młodym ludziom o swojej codziennej pracy na granicy naszego państwa. Spotkanie było doskonałą okazją, by uświadomić młodzież o tym co można, a czego nie można przywozić sobie na pamiątkę z krajów, które chętnie są odwiedzane przez Polaków podczas wypoczynku letniego.