"W ŚWIECIE SIECI" Z BIAŁOSTOCKIMI POLICJANTAMI - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"W ŚWIECIE SIECI" Z BIAŁOSTOCKIMI POLICJANTAMI

Data publikacji 25.05.2018

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się przedsięwzięcie pn. „W świecie sieci”. Organizatorami projektu byli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Wychowawcy Podwórkowi z Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”, studenci z Naukowego Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz młodzież z Podwórka Młodego Aktora Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”.

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się wczoraj przedsięwzięcie pn. „W świecie sieci”. Był to wspólny projekt profilaktyczny Wychowawców Podwórkowych z Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” ze studentami z Naukowego Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz z mundurowymi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Uczestniczyło w nim 250 osób. Była to młodzież z klas IV – VIII z kilkunastu białostockich szkół podstawowych. Podczas spotkania omówiono kompleksowo zjawisko cyberprzemocy, w tym konsekwencje prawne jej stosowania. Uczestnikom prelekcji zaprezentowano również kodeks bezpiecznego korzystania z internetu. Ponadto, funkcjonariusze miejskiej prewencji przybliżyli zebranym tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wśród uczestników spotkania przeprowadzono też tematyczny quiz, którego uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku inspektora Wojciecha Macutkiewicza. Na koniec spotkania dzieci i młodzież z Podwórka Młodego Aktora Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” przedstawili spektakl pt. „Czerwony Kapturek w świecie sieci”, który doskonale wpisywał się w tematykę wczorajszego przedsięwzięcia.