Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONFERENCJA NAUKOWA "ZAGROŻENIE I BEZPIECZEŃSTWO W WIRTUALNYM ŚWIECIE DZIECI"

Data publikacji 06.06.2018

Policjanci białostockiej prewencji, wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku oraz Politechniką Białostocką, zorganizowali konferencję pn. „Zagrożenia i bezpieczeństwo w wirtualnym świecie dzieci”. Przedsięwzięcie, to miało na celu przedstawienie uczestnikom jakie zagrożenia niesie za sobą sieć wirtualna oraz jak się przed nimi bronić.

Dziś, odbyła się konferencja pn. „Zagrożenia i bezpieczeństwo w wirtualnym świecie dzieci". Została ona zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej w Białymstoku, Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku oraz Politechnikę Białostocką. W spotakniu uczestniczył Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Wojciech Macutkiewicz. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę", Urzędu Komunikacji Elektronicznej Oddział w Białymstoku, Ośrodka Profilaktyki i Terrapii dla Młodzieży i Dorosłych "ETAP", Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia było przedstawienie uczestnikom jakie zagrożenia niesie za sobą sieć wirtualna i jak się przed nimi bronić. Konferencja skierowana była do kadry pedagogicznej szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu białostockiego oraz funkcjonariuszy Policji zajmujących się profilaktyką społeczną. Poruszone zostały kwestie związane z szeroko rozumianą cyberprzestrzenią, w tym zagadnienia związane z diagnozą cyberprzemocy i jej rodzajami. Omówione zostały również symptomy uzależnień, czy też odpowiedzialność prawna za naruszenie dóbr osobistych. Na zakończenie spotkania szef białostockich policjantów wręczył dyplomy i nagrody laureatom zorganziowanego przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych pn. "Cyberzagrożenia- widziane oczami dzieci".