Z WIZYTĄ W SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z WIZYTĄ W SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 08.06.2018

Dziś, już po raz kolejny, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zorganizował „wycieczkę” do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Białymstoku.

Dziś, już po raz kolejny, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zorganizował „wycieczkę” do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Białymstoku. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzenia „przyjaznego pokoju przesłuchań tzw. Niebieskiego pokoju”, w którym przesłuchiwani są m.in. małoletni. Następnie uczniowie mieli okazję uczestniczenia w prawdziwej rozprawie sądowej, dotyczącej kradzieży z włamaniem. Uczestnicy na własne oczy zobaczyli miejsca zajmowane przez sędziego, oskarżonego, adwokata czy  swiadków. Po zakończeniu rozprawy, młodzież miała okazję porozmawiać z sędzią prowadzącym sprawę, który bardzo chętnie udzielał odpowiedzi na liczne pytania. Dzięki zorganizowanej wycieczce uczniowie mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, przebiegiem procesu sądowego, a także zasadami szczególnego zachowania na sali rozpraw. Ponadto spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom jaką odpowiedzialność prawną za popełnione czyny ponoszą nieletni oraz osoby dorosłe, a także jak ważną rolę w życiu obywatela odgrywa przestrzeganie prawa.