Akcja "Bezpieczna 19" - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja "Bezpieczna 19"

Data publikacji 29.06.2018

Policjanci ruchu drogowego wspólnie z Żandarmerią Wojskową prowadzili wczoraj działania „Bezpieczna 19”. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa podróżujących oraz ograniczenie wypadków i kolizji drogowych. Funkcjonariusze kontrolowali prędkość, sprawdzali trzeźwość kierujących oraz stan techniczny pojazdów. 

Na drodze krajowej nr 19 prowadzone były wczoraj wzmożone działania kontrolne pod nazwą „Bezpieczna 19”. Policjanci ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z Żandarmerią Wojskową patrolowali tę trasę i sprawdzali, czy kierowcy przestrzegają obowiązujących przepisów. Działania służyły poprawie bezpieczeństwa podróżujących oraz miały na celu ograniczenie wypadków i kolizji drogowych na tej drodze. Mundurowi biorący udział w działaniach, kontrolowali prędkość, sprawdzali trzeźwość kierujących oraz stan techniczny pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili 31 wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym m.in. przekroczenia dozwolonej prędkości czy wyprzedzania w miejscu niedozwolonym. W trakcie działań został zatrzymany jeden dowód rejestracyjny.

Służba policjantów to nie tylko reagowanie na niebezpieczne zachowania na drodze, ale także pomoc uczestnikom ruchu w bezpiecznym dotarciu do celu. Obecność patroli policyjnych na drodze, sprawowany przez nich nadzór oraz prowadzone kontrole drogowe, mają na celu przyczynić się do ograniczania negatywnych zachowań kierowców i zdarzeń drogowych, a w konsekwencji wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.