Mundurowi z wizytą na obozie harcerskim w Borkach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mundurowi z wizytą na obozie harcerskim w Borkach

Data publikacji 02.07.2018

Mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wraz z dzielnicowymi z Posterunku Policji w Gródku rozpoczęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich na terenie powiatu białostockiego. Na terenie obozowiska harcerskiego w miejscowości Borki w gminie Gródek od początku wakacji zorganizowano już dwa spotkania.

Mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z dzielnicowymi z Posterunku Policji w Gródku rozpoczęli działania mające zapewnić bezpieczeństwo uczestników obozowisk harcerskich na terenie naszego powiatu. W miejscowości Borki leżącej w gminie Gródek zorganizowane zostały od początku wakacji już dwa spotkania. Poza mundurowymi w przedsięwzięciu uczestniczyli: przedstawiciel Urzędu Gminy w Gródku, Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Supraśl oraz Komendant Hufca ZHP Białystok. Uczestników spotkania oprowadzono po całym obozowisku, by mogli sprawdzić czy zostały spełnione normy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące organizatorów tego typu wypoczynku. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania jak również sprawdzenie obozowiska przez przedstawicieli Straży Pożarnej. Ponadto uczestnicy obozu mogli przypomnieć sobie zasady bezpiecznego spędzania wypoczynku letniego podczas prowadzonej przez mundurowych pogadanki edukacyjno – profilaktycznej pn. „Bezpieczne Wakacje”. Spotkania z funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i dzielnicowymi z Posterunku Policji w Gródku planowane są na każdym z sześciu planowanych turnusów.