Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PRĘŻNE DZIAŁANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE MUNDUROWYCH Z CHOROSZCZY DLA DZIECI I OSÓB STARSZYCH

Data publikacji 09.07.2018

Mundurowi z Posterunku Policji w Choroszczy w miniony czwartek i piątek zorganizowali 2 przedsięwzięcia profilaktyczne. Dzielnicowi we czwartek w ramach programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa” spotkali się dziećmi w Szkole Podstawowej w Kruszewie. Z kolei w piątek mundurowi zorganizowali spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w jednej z miejscowości należącej do gminy Dobrzyniewo Duże.

W miniony czwartek dzielnicowi z Posterunku Policji w Choroszczy spotkali się z kolonistami w Szkole Podstawowej w Kruszewie. Mundurowi przeprowadzili spotkanie edukacyjno - profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną. Spotkanie wpisało się w ramy programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”. Z kolonistami omówiono zasady bezpiecznego postępowania i zachowania podczas odpoczynku letniego, w szczególności nad wodą, jak też bezpiecznego zachowania się na drodze (piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego). Policjanci przypomnieli również dzieciom o zagrożeniach wynikających z zażywania środków odurzających, dopalaczy, spożywania alkoholu, oraz przedstawione zostały zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Z kolei w piątek funkcjonariusze z Posterunku Policji w Choroszczy w Świetlicy Wiejskiej na terenie gminy Dobrzyniewo Duże przeprowadzili spotkanie edukacyjne z seniorami. Podczas przedsięwzięcia omówione zostały zagrożenia oraz zasady jak uniknąć i nie stać się ofiarą przestępstw metodami na wnuczka i policjanta; jak tez kwestia jak nie paść ofiarą kradzieży popełnianych przez osoby innej narodowości. Ponadto policjanci z uczestnikami spotkania poruszyli temat dotyczący zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Osobom starszym przypomniano również o prawidłowym zabezpieczaniu swego mienia, jak też o zachowaniu czujności podczas podróży środkami komunikacji zbiorowej. Tego typu przedsięwzięcia prowadzone są sukcesywnie przez mundurowych na terenie całego powiatu.