,,Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa" z mundurowymi z Komisariatu IV - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

,,Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa" z mundurowymi z Komisariatu IV

Data publikacji 18.07.2018

Mundurowi z Komisariatu Policji IV realizując działania prewencyjne pod nazwą ,,Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa"odwiedzili milusińskich w świetlicy przy ul. Św. Proroka Eliasza

Podczas wizyty policjanci przeprowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne mające na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych w czasie przerwy wakacyjnej jak również realizowali program edukacyjny pn. ,,Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa". Tematyką zajęć było przypomnienie numerów telefonów alarmowych, zasad bezpiecznej zabawy nad wodą i w górach. Policjanci omówili zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i prawidłowego korzystania z sygnalizacji świetlnej. Zwrócili również szczególną uwagę na tematykę wypadków z udziałem dzieci podczas prac polowych w gospodarstwach rolnych. Na koniec mundurowi zorganizowali konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, oraz w ramach dalszej współpracy z placówką zaproponowali sporządzenie przez dzieci prac plastycznych w postaci broszur informacyjnych ,,Halo Policja” z wizerunkiem komisariatu i sposobów kontaktu z jednostką Policji oraz dzielnicowym. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od mundurowych elementy odblaskowe.