Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIECI OBJĘTE OPIEKĄ OŚRODKA DLA CUDZOZIEMCÓW W BIAŁYMSTOKU NA ZAJĘCIACH W „KOMISARIACIE MŁODEGO POLICJANTA” W RAMACH PROGRAMU „WAKACYJNE POGOTOWIE BEZPIECZEŃSTWA”

Data publikacji 03.08.2018

Sala profilaktyczna „Komisariat Młodego Policjanta” wciąż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem Komendę Miejską Policji w Białymstoku odwiedziły dzieci objęte opieką białostockiego Ośrodka dla Cudzoziemców. Spotkanie z mundurowymi z miejskiej prewencji odbyło się w ramach programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”.

„Komisariat Młodego Policjanta” nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i każdego dnia odwiedzany jest przez dzieci z naszego powiatu. Wczoraj do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zawitały dzieci objęte opieką Ośrodka dla Cudzoziemców. Mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku spotkali się z „milusińskimi” w sali profilaktycznej „Komisariat Młodego Policjanta”. Policjanci rozmawiali z dziećmi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku. Poruszono temat przestrzegania zasad obowiązujących podczas wakacji nad wodą i w górach. Policjanci z miejskiej prewencji przypomnieli również dzieciom o prawidłowym zachowaniu wobec obcych zwierząt i nieznajomych ludzi. Uczestnicy zajęć mieli również okazję przećwiczyć bezpieczne przechodzenie przez jezdnię na specjalnej macie edukacyjnej. W „Komisariacie Młodego Policjanta” najmłodsi uczestniczyli w panelu zajęciowym prowadzonym w specjalnie przygotowanym kąciku policyjnym i kąciku kryminalnym. Dzieci bardzo aktywnie i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Spotkania z mundurowymi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku prowadzone są w ramach realizacji programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”.