"Patrol Szkolny" w rejonach białostockich szkół - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Patrol Szkolny" w rejonach białostockich szkół

Data publikacji 06.09.2018

Mundurowi z Wydziału Prewencji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w ramach "PATROLU SZKOLNEGO" sprawdzają rejony białostockich szkół. Są to systematyczne działania, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Białymstoku sprawdzają rejony białostockich szkół w ramach „Patrolu Szkolnego”. Są to służby pełnione systematycznie przez cały rok. Głównym celem tego typu patroli jest poprawa bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu. Do zadań mundurowych należy także eliminowanie zagrożeń i zjawisk patologicznych godzących w prawidłowe funkcjonowanie białostockich placówek, zapobieganie zjawisku przestępczości nieletnich oraz zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie sprzedaży i spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych małoletnim oraz reagowanie na uchylanie się dzieci od obowiązku szkolnego.