Debata społeczna z mieszkańcami osiedla "Przydworcowe" - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna z mieszkańcami osiedla "Przydworcowe"

Data publikacji 12.09.2018

W Klubie Osiedlowym „Puchatek”w Białymstoku odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez policjantów z komisariatu I. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”

Spotkanie  w Klubie Osiedlowym „Puchatek” w Białymstoku, które odbyło się w miniony poniedziałek, w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w rejonie funkcjonowania jednostki za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę z policjantami. W trakcje spotkania mieszkańcy zgłosili mundurowym cztery postulaty dotyczące poprawy porządku publicznego na osiedlu „Przydworcowe”.