Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPRASZAMY NA "NIEBIESKI TYDZIEŃ" W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 26.09.2018

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zaprasza uczniów klas szóstych Szkół Podstawowych w dniach 1-5 października 2018 roku na „Niebieski Tydzień” w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, realizowany w ramach programu profilaktycznego „Przepisowa młodzież”. Chętne szkoły prosimy o kontakt pod numerem telefonu (85) 670 24 06.

Głównym celem tych spotkań będzie przekazanie wiedzy na temat najważniejszych przepisów zawartych w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, a w szczególności tych dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości. Mundurowi wytłumaczą również podstawowe pojęcia takie jak demoralizacja, czyn karalny, małoletni, nieletni. Omówią także czyny zabronione, za które mogą odpowiadać nieletni sprawcy czynu karalnego, jakie są środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz jakie są prawne aspekty zatrzymania nieletniego. Po krótkiej prelekcji młodzi ludzie będą mieli okazję zapoznać się z pracą policjantów zajmujących się sprawami nieletnich.

Chętne szkoły prosimy o kontakt pod numerem telefonu (85) 670 24 06.