SPOTKANIE Z SENIORAMI W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNY SENIOR” - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPOTKANIE Z SENIORAMI W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNY SENIOR”

Data publikacji 03.10.2018

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku spotkali się z seniorami Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa". Mundurowi rozmawiali z uczestnikami na tematy związane z bezpieczeństwem, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo osób starszych.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów spotkali się z seniorami Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku. Głównym celem spotkania, które odbyło się w ramach programu „Bezpieczny Senior” była szeroko pojęta edukacja seniorów dotycząca sytuacji, w których mogą stać się ofiarami przestępstwa. W prelekcji oprócz mudndurowego uczestniczył także Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który zwrócił uwagę na coraz częściej powtarzające się nieuczciwe praktyki stosowane na rynku usług i towarów, w tym różnego rodzaju pokazy, prezentacje, wycieczki, podczas których seniorzy nakłaniani są do dokonywania zakupów towarów po znacznie zawyżonej cenie. Spotkania z Rzecznikiem Konsumentów mają na celu edukację osób starszych w zakresie przysługujących im uprawnień jako konsumentom. Funkcjonariusze natomiast przedstawili przykładowe mechanizmy działania przestępców,w tym oszustów działających metodami na tzw. "wnuczka”, „policjanta” czy „gazownika”. Na spotkaniu poruszono także temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, przypominając o prawidłowym korzystaniu z dróg i miejsc przeznaczonych dla pieszych oraz omawiając sytuacje, w których seniorzy mogą stać się ofiarami wypadków. Mundurowi omówili również funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  instruując zebranych w jaki sposób można nanieść zagrożenie, oraz Aplikacji Moja Komanda tłumacząc jak z niej korzystać.