"NIEBIESKI TYDZIEŃ" W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"NIEBIESKI TYDZIEŃ" W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 05.10.2018

Mundurowi z prewencji w ramach programu profilaktycznego „Przepisowa młodzież” zorganizowali uczniom szkół podstawowych „Niebieski tydzień”. Spotkania z młodzieżą odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i trwały przez cały tydzień. Miały na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich.

W mijającym tygodniu mundurowi z prewencji w ramach programu profilaktycznego „Przepisowa młodzież” zorganizowali uczniom szkół podstawowych „Niebieski tydzień”. Spotkania z młodzieżą odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i trwały przez cały tydzień. Miały na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich, przekazanie im wiedzy na temat najważniejszych przepisów zawartych w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, zmniejszenie liczby czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz zaktywizowanie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji właściwych postaw. Ponadto uczestnicy prelekcji mogli także poszerzyć wiedzę dotycząca podstawowych pojęć, czyli demoralizacji, czynu karalnego, małoletniego oraz nieletniego. Funkcjonariusze omówili również za jakie czyny zabronione mogą odpowiadać nieletni sprawcy czynu karalnego, jakie są środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz jakie są prawne aspekty zatrzymania nieletniego. Po prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z pracą Referatu ds. Nieletnich miejskiej prewencji.