OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI

Data publikacji 25.10.2018

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku sukcesywnie odwiedzają białostocką młodzież, którą informują o zagadnieniach związanych z handlem ludźmi oraz edukują w temacie bezpiecznych wyjazdów za granicę.

Dzień „Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi”, który każdego roku obchodzony jest 18 października, był doskonałą okazją do spotkania z młodzieżą szkół średnich w ramach działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku odwiedzili tego dnia uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz nr 14 w Białymstoku. Głównym założeniem takich spotkań jest, za każdym razem, przede wszystkim uświadomienie, że problem handlu ludźmi istnieje i może dotyczyć każdego, a najskuteczniejszą formą ochrony przed tym groźnym zjawiskiem jest profilaktyka. Policjanci uczą młodych ludzi bezpiecznych zachowań, apelując jednocześnie o ostrożność i zachowanie czujności. Instruują również młodych ludzi, gdzie powinni szukać pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia związanego z handlem ludźmi.