Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„DOPALACZOM MÓWIMY NIE!!!” - DZIAŁANIA MIEJSKIEJ PREWENCJI SKIEROWANE DO MŁODZIEŻY

Data publikacji 15.11.2018

Policjanci białostockiej prewencji w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych, przy współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, zorganizowali akcję profilaktyczną pn. „DOPALACZOM MÓWIMY NIE!!!”. Inicjatywa ta ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. W przedsięwzięciu udział wzięli również ratownicy z Grupy Ratowniczej „NADZIEJA”.

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przy współpracy z  Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowali działania pn. „DOPALACZOM MÓWIMY NIE!!!”. Inicjatywa ta skierowana była do dzieci i młodzieży, które szczególnie narażone są na zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych. W Auli Widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, zebrało się kilkaset uczniów z trzech białostockich szkół podstawowych. Młodzi ludzie obejrzeli spektakl teatru „Madame” pod tytułem „Chemiczna zmiana nastroju”. Artyści w niezwykle interesujący sposób, przy pomocy tekstu, obrazu i muzyki przedstawili zagrożenia, jakie niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Po spektaklu ratownicy z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” zaprezentowali natomiast film własnego autorstwa na temat skutków jakie niesie za sobą zażycie dopalaczy. Ponadto ratownicy przedstawili zebranej młodzieży w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobom, które zatruły się środkami psychoaktywnymi. Działania „DOPALACZOM MÓWIMY NIE!!!” są kolejnym nowatorskim działaniem mundurowych białostockiej prewencji wpisującym się w ramy programu profilaktycznego pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”.