Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZAJĘCIA EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WSAP W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 30.11.2018

Mundurowi z miejskiej prewencji zorganizowali panel zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego WSAP w Białymstoku. Policjanci poruszyli z uczestnikami zajęć tematy dotyczące bezpieczeństwa w sieci, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, nowych środków psychoaktywnych – dopalaczy oraz przedstawili zawód policjanta.

W minioną środę mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku odwiedzili uczniów LO WSAP w Białymstoku. Podczas spotkania poruszono cały panel tematyczny zajęć edukacyjno – profilaktycznych, jakie mundurowi prowadzą w placówkach oświatowych. Policjanci w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek” rozmawiali o prawnych, medycznych i psychologicznych aspektach stosowania środków psychoaktywnych. Podczas zajęć wskazywano młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. Ponadto mundurowi przybliżyli zebranym aspekty prawne związane z problematyką uzależnień. Policjanci przedstawili licealistom skutki zdrowotne sięgania po środki psychoaktywne, objawy zatrucia oraz sposób postępowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie, która się dopalaczami zatruła. Licealistom pokazano również  film edukacyjny pt. „Dopalacze, Narkotyki, Nie warto ryzykować!”. Natomiast podczas zajęć dotyczących „Odpowiedzialności prawnej osób nieletnich” odbiorcy spotkania dowiedzieli się: kto to jest „nieletni”, co to jest „demoralizacja” oraz „czyn karalny”. Poznali też wszystkie środki opiekuńczo – wychowawcze jakimi dysponuje wobec nieletnich Sąd. Z kolei podczas panelu poświęconego realizacji programu „(NIE)bezpieczny Internet” uczniowie usłyszeli czym jest cyberprzemoc, jakie są jej przejawy oraz jakie przestępstwa najczęściej są popełniane w jej ramach. Ponadto mundurowi miejskiej prewencji przedstawili uczniom jakich zasad powinni przestrzegać, by nie stać się ofiarami „cyberprzemocy”. Na koniec spotkania mundurowi promowali zawód policjanta wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów WSAPu, w szczególności klas o profilu mundurowym.