Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIĘKI "KLIKNIĘCIU" NA KMZB MUNDUROWI PO RAZ KOLEJNY POMOGLI POTRZEBUJĄCYM

Data publikacji 17.12.2018

Białostoccy policjanci systematycznie eliminują zagrożenia naniesione z Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki takim "kliknięciom" na Mapie mundurowi uzyskują wiedzę i reagują na zgłoszone zagrożenia. Tym razem mundurowi z "trójki" zareagowali na zgłoszenie dotyczące osób bezdomnych.

Dzięki zgłoszeniom na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa białostoccy policjanci uzyskują wiedzę dotyczącą zjawisk nieakceptowalnych społecznie. Każde "klikniecie" mundurowi wnikliwie sprawdzają, a potwierdzone eliminują. To właśnie dzięki zgłoszeniu na kmzb mundurowi z Komisariatu Policji III w Białymstoku uzyskali wiedzę na temat osób bezdomnych pomieszkujących w samochodzie typu „kamper” na osiedlu Młodych. Dzielnicowi zareagowali  błyskawicznie. Pojechali we wskazany rejon, gdzie potwierdzili, że w zaparkowanym na jednej z posesji samochodzie, przebywają dwaj bezdomni mężczyźni. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast. Przekonali mężczyzn by skorzystali z ich rady i spędzili najbliższą noc w noclegowni. Dzięki namowom mundurowych, już po kilku dniach, lokatorzy „kampera” przeprowadzili się do innego, odpowiedniego do zamieszkania na czas zimy lokum.

To kolejny przykład, który pokazuje, że poprzez zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można, dzięki "kliknięciu", pomóc innej osobie. Białostoccy policjanci zachęcają do korzystania z tej aplikacji. To dzięki informowaniu przez społeczność lokalną mundurowi mogą na bieżąco reagować i eliminować kolejne zagrożenia.