Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ODPRAWA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ BIAŁOSTOCKICH POLICJANTÓW W 2018 ROKU

Data publikacji 16.01.2019

Białostoccy policjanci podsumowali miniony rok pracy. Wyższa wykrywalność przestępstw w powiecie, mniej wypadków drogowych i rannych, a także wysokie oceny społeczne pracy Policji to główne spostrzeżenia płynące z analizy minionych 12 miesięcy.

Dziś, w Komendzie Miejskiej Policji w  Białymstoku, odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w powiecie, omówiono efekty pracy białostockich policjantów w minionym roku, a także przedstawiono plany na bieżący rok. W odprawie wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, przedstawiciele lokalnych samorządów, szefowie białostockich prokuratur oraz inni licznie zaproszeni goście.

Spotkanie prowadził Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Wojciech Macutkiewicz, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2018 roku.  Jak wynika z przedstawionych danych, białostoccy policjanci w miniony roku odnotowali większą o 240 liczbę wszczętych postępowań przygotowawczych w stosunku do roku poprzedniego przy równoczesnym wzroście wskaźnika wykrywalności o blisko 5 punktów procentowych do poziomu ponad 71 %. Komendant zauważył również, że spadła ilość osób rannych oraz zmniejszyła się liczba wypadków drogowych na terenie powiatu. Inspektor Macutkiewicz zwrócił także uwagę na ilość zabezpieczonych środków odurzających - blisko 30,5 kg różnego rodzaju narkotyków, które nie trafiły do obrotu. Komendant białostockich policjantów skupił się także na służbie prewencyjnej. Wspomniał, że utworzone zostały trzy nowe dzielnice - w Wasilkowie, Supraślu oraz na terenie Komisariatu Policji IV w Białymstoku, gdzie został wyodrębniony nowy rejon obejmujący Zaścianki, w ten sposób liczba dzielnicowych, czyli policjantów pierwszego kontaktu ze społeczeństwem, zwiększyła się z 82 do 85 funkcjonariuszy. Referował także, że miniony rok upłynął białostockim policjantom pod znakiem nowych inwestycji. Przypomniał, że policjanci z patrolówki i ruchu drogowego zostali wyposażeni w kamery nasobne nagrywające przebieg podjętych przez funkcjonariuszy interwencji publicznych. Dodał także że dodatkowo funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego posiadają 20 terminali płatniczych umożliwiających płatność kartą.  Wspomniał także, że mundurowi otrzymali dwa nowe radiowozy zakropione ze środków KGP i lokalnych samorządów - ople mokka, które trafiły do policjantów z Gródka i Choroszczy. Skupił się także na rozpoczętych i zakończonych inwestycjach remontowych i budowlanych. Podkreślił, że w minionym roku ukończono remonty w Posterunkach Policji w Supraślu oraz Gródku, jak również rozpoczęto budowę Posterunku Policji w Zaściankach. Zostały również omówione wstępne założenia dotyczące odtworzenia Posterunku Policji w Tykocinie. Oczywiście na koniec swojego wystąpienia szef białostockich policjantów podziękował funkcjonariuszom i pracownikom  za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2018 roku.

Podczas narady rocznej białostockich policjantów głos zabrał również Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, który odniósł się do treści zaprezentowanych przez szefa białostockich policjantów. Przypomniał, iż w 2017 roku garnizon podlaski otrzymał ponad 100 nowych etatów, które częściowo zasiliły także miejską komendę. Odniósł się także do wakatów w białostockiej jednostce mówiąc, że na koniec 2018 roku Komenda Miejska Policji miała tylko 6 wakatów, co jest najlepszym wynikiem od lat. Przypomniał także o społecznej roli Policji oraz kreowaniu zaufania do formacji. Szef podlaskich policjantów mówił także o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako ważnym interaktywnym narzędziu w rękach obywateli. Uwagę poświęcił także bezpieczeństwu w ruchu drogowym podkreślając, że policjanci mają być widoczni na drogach. Wspomniał również o tendencji spadkowej wypadków drogowych oraz o tym, iż w województwie podlaskim w minionym roku odnotowany został spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Generał Kołnierowicz wspomniał także o planowanych inwestycjach, w tym o budowie dwóch nowych komisariatów Policji na terenie Białegostoku oraz posterunku w Zaściankach. Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku podziękował przedstawicielom samorządów i innych służb za owocną współpracę oraz policjantom i pracownikom Policji za zaangażowanie i trud włożony w pracę w minionym roku.