Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O CYBERPRZEMOCY I DZIAŁANIU „CYFROWEGO PATROLU” Z RODZICAMI W SP NR 26 W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 08.02.2019

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku oraz Zespołem Szkół Elektrycznych im. Profesora J.Groszkowskiego w Białymstoku zorganizowali spotkanie z rodzicami uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Podczas prelekcji poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w sieci oraz zaprezentowano „Cyfrowy Patrol”; cała inicjatywa odbyła w się w ramach obchodzonego co roku w miesiącu lutym - „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

W miniony czwartek policjanci z białostockiej prewencji uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami uczniów SP Nr 26 w Białymstoku, które odbyło się w ramach obchodzonego co roku w lutym „Dnia Bezpiecznego Internetu”. W prelekcji wziął również udział przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku oraz uczeń z Zespołu Szkół Elektrycznych im. Profesora J.Groszkowskiego w Białymstoku. Podczas spotkania mundurowi przedstawili zebranym zagrożenia na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie oraz niebezpieczne treści, z jakimi mogą się zetknąć. Ponadto, policjanci omówili z zebranymi zjawisko „cyberprzemocy” oraz „groomingu”. Z kolei przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku omówił ramy działania „Cyfrowego Patrolu” - wspólnej inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku insp. Wojciecha Macutkiewicza i Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych im. Profesora J. Groszkowskiego w Białymstoku, a której to głównym celem jest ochrona dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Tego typu spotkania będą kontynuowane w roku szkolnym 2018/2019.