MUNDUROWI Z WIZYTĄ U MATURZYSTÓW - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MUNDUROWI Z WIZYTĄ U MATURZYSTÓW

W poniedziałek dzielnicowi z IV komisariatu spotkali się z uczniami klas maturalnych w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, gdzie rozmawiali z młodzieżą o skutkach wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz o zagrożeniach, jakie można napotkać w wirtualnym świecie. Radzili jak właściwie poruszać się w sieci, aby nie popaść w kolizję z prawem lub nie stać się ofiarą cyberprzestępcy.

W miniony poniedziałek białostoccy policjanci zorganizowali spotkanie z maturzystami XI Liceum Ogólnokształcącego, którzy przeprowadzili z młodzieżą pogadankę odnośnie bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeń z nim związanych. Funkcjonariusze podkreślali, aby z ostrożnością podchodzić do nowych znajomości i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Mundurowi omówili także między innymi charakterystykę niebezpiecznej gry Momo Challenge, w której główna postać namawia uczestników do zachowań destrukcyjnych. Przy tematyce internetowej poinformowano młodzież o założeniach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa- sposób funkcjonowania, jak również aspekty techniczne czyli nanoszenia zagrożeń na mapę. Mundurowi poinformowali uczestników o nowej kategorii zagrożenia tj. „miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej” i zachęcili uczestników spotkania do przekazywania informacji policji w przypadku posiadania wiedzy o zagrożeniach.

Na koniec spotkania z racji podejmowanych wkrótce przez maturzystów życiowych decyzji dotyczących wyboru zawodu i kierunku studiów mundurowi pokrótce omówili procedury, etapy rekrutacji oraz wymagane dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do służby w Policji.