POLICJANCI Z BIAŁOSTOCKIEJ DROGÓWKI SZKOLĄ MUNDUROWĄ MŁODZIEŻ - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI Z BIAŁOSTOCKIEJ DROGÓWKI SZKOLĄ MUNDUROWĄ MŁODZIEŻ

Data publikacji 08.03.2019

W środę mundurowi spotkali się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, gdzie zapoznali z podstawowymi przepisami ruchu drogowego oraz ze znaczeniem poszczególnych poleceń podczas ręcznej regulacji ruchu.

W środę policjanci z białostockiej drogówki spotkali się wspólnie z Grupą Ratowniczą Nadzieja w jednej ze szkół mundurowych. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Uczniowie w ramach spotkania zostali poinstruowani przez grupę ratowniczą odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Mundurowi natomiast wykazali się również w praktyce przedstawiając podstawowe gesty podczas ręcznej regulacji ruchu drogowego. Młodzi uczniowie w przyszłości mają pomagać policjantom na drogach jako osoby przybrane przez mundurowych do pomocy m.in. w okresie jednego ze świąt.

  • Fotografia  kolorowa przedstawiająca po lewej stronie funkcjonariusza ruchu drogowego przeprowadzającego instruktaż odnośnie ręcznego sterowania ruchem. Po prawej uczniowie jednej ze szkół mundurowych w mundurach biorących udział w szkoleniu.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca funkcjonariusza ruchu drogowego przeprowadzającego szkolenie z zakresu ręcznego sterowania ruchem
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca funkcjonariuszy ruchu drogowego podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wraz z uczniami jednej ze szkół mundurowych