Za bezpodstawne wezwanie policji można zostać ukaranym - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Za bezpodstawne wezwanie policji można zostać ukaranym

Data publikacji 28.03.2019

"Halo Policja - zatrzasnąłem kluczyki w aucie..., proszę o przyjazd patrolu - bo mam problem z zaparkowaniem auta, zgubiłem dowód osobisty, czy klucze od domu i nie mogę teraz wejść - takich i podobnych zgłoszeń dyżurni białostockiej komendy odnotowują niemalże każdego dnia.

Przypominamy, że w przypadku bezpodstawnego wezwania Policji musimy liczyć się z konsekwencjami karnymi. Wielokrotnie na numer alarmowy 112 zdarzają się połączenia, które niepotrzebnie blokują linię alarmową, np.: głuche telefony, połączenia wykonane dla żartu, pomyłki telefoniczne. Równie często odbierane są rozmowy dotyczące spraw czy problemów, których przedmiotowy zakres zawiera się w kompetencjach innych służb, m.in.: zgubienie dokumentów czy też zalanie mieszkania. Równie często zdarza się nieprawdziwe przekazanie stanu faktycznego zaistniałej sytuacji mianowicie aby uzyskać szybszą reakcję służb zgłaszający przekazuje nieprawdziwe informacje o rannych w wyniku zdarzenia, gdzie na miejsce przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych poza policją wyruszają karetki pogotowia. Bądź zakleszczenia osób w pojeździe możliwości zapalenia się samochodu, gdzie natychmiast akcję podejmuje straż pożarna. Po przyjedzie na miejsce służby odnotowują zupełnie inną sytuacje czyli kolizję bez osób potrzebujących pomocy medycznej czy technicznej.

Takich i podobnych zgłoszeń jest wiele. Przed wybraniem numeru alarmowego warto zastanowić się czy sprawa, którą zgłaszamy, wymaga interwencji Policji czy też innych służb. Musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy blokujemy linię alarmową, ktoś inny może potrzebować pilnie pomocy.

Art. 66 § 1. Kto: 1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, 2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.

Pamiętajmy, żę wszelkie zgłoszenia niecierpiące zwłoki możemy zgłaszać na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.