Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO I WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD SIEDZIBĘ POSTERUNKU POLICJI W ZAŚCIANKACH

Data publikacji 08.04.2019

Dzięki staraniom wielu osób – przede wszystkim władz i mieszkańców gminy Supraśl, a także kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – zostanie oddany do dyspozycji policjantów i mieszkańców nowo utworzony posterunek Policji w Zaściankach.

Dziś w Zaściankach nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę nowo utworzonego Posterunku Policji. W uroczystości udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcą, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Burmistrz m. Supraśl Pan Radosław Dobrowolski, przedstawiciele innych służb mundurowych, samorządowcy, duchowieństwo i mieszkańcy.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego nastąpiło jego poświęcenie, a następnie wmurowanie kamienia węgielnego.

Posterunek Policji w Zaściankach utworzony zostanie w strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji IV w Białymstoku, w którym służbę będą pełnić  funkcjonariusze, których ciągła obecność w tym miejscu oznaczać będzie szybszą możliwość w uzyskaniu potrzebnej pomocy, a także dużo łatwiejszy kontakt z dzielnicowym. Budowa nowej siedziby posterunku jest realizowana ze środków „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017- 2020”. Szacunkowy koszt zaplanowanej inwestycji to 1 244 213 zł. Swoim działaniem posterunek obejmować będzie część gminy Supraśl m.in. Grabówkę, Sobolewo, Zaścianki, Henrykowo, Majówkę oraz teren przyległy. Nowa siedziba Posterunku Policji w Zaściankach przy ulicy Górka Tomka znajduje się  na gruncie przekazanym przez Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego . Powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosić ponad 171 metrów kwadratowych z 11 pomieszczeniami, w tym 3 pomieszczenia biurowe, 4 pomieszczenia ruchu, 4 pomieszczenia usługowe oraz techniczne. Przewidywany termin zakończenia budowy to wrzesień 2019 roku.

 

 • Fotografia kolorowa przedstawiająca dwa akty erekcyjne leżące na stole przygotowane do złożenia podpisów przez osoby zaproszone na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w m.Zaścianki.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca akt erekcyjny upamiętniający wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Posterunku Policji w Zaściankach przy ul.Górka Tomka 10 z dnia 8 kwietnia 201 9roku
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca stojącego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego wraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku insp.Danielem Kołnierowiczem którzy przybyli na uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę Posterunku Policji w Zaściankach.Przybyłych wita Naczelnik Wydziału Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku kom.Pior Klej.W tle widać stojących funkcjonariuszy.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca Ministra Jarosława Zielińskiego podpisującego akt erekcyjny przy stoliku.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca Dyrektor insp.Małgorzatę Borowik z Komendy Głównej Policji podpisującą akt erekcyjny przy stoliku.

 .
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp.Daniela Kołnierowicza podpisującego akt erekcyjny przy stoliku.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku insp. Wojciecha Macutkiewicza  podpisującego akt erekcyjny przy stoliku.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca trzech duchownych.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca duchownych święcących budynek przyszłego Posterunku Policji w Zaściankach.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca ministra wmurowującego kamień węgielny pod siedzibę nowego posterunku policji.
 • F orografia kolorowa przedstawiająca przedstawiciela Komendy Głównej Policji wmurowująca kamień węgielny.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku wmurowującego kamień węgielny pod siedzibę nowego posterunku policji.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku wmurowującego kamień węgielny pod siedzibę nowego posterunku policji.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca Burmistrza Supraśla wmurowującego kamień węgielny pod siedzibę nowego posterunku policji.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca postać Komendanta Miejskiego Policji podczas uroczystości w Zaściankach.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca pododdział biorący udział w uroczystościach .
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca przemówienie ministra w trackie uroczystości.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca Panią Dyrektor Biura Logistyki Policji podczas jej przemówienia.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w trackie uroczystości.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca składanie meldunku ministrowi przez policjanta.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca wszystkich uczestników biorących udział w uroczystości.