SPOTKANIE ZE STUDENTAMI NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Data publikacji 16.04.2019

Funkcjonariusze białostockiej prewencji wspólnie z dzielnicową z Komisariatu Policji III spotkali się z zagranicznymi studentami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mundurowi przedstawili wybrane zagadnienia dotyczące przepisów prawnych obowiązujących na terenie naszego kraju.

W miniony piątek białostoccy policjanci zostali zaproszeni do przeprowadzenie prelekcji ze studentami, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w ramach wymiany studenckiej. Studentów przywitał przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego oraz Naczelnicy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku nadkom. Maciej Zakrzewski oraz podinsp. Aneta Bogut. Prelekcję w języku angielskim przeprowadziła dzielnicowa z białostockiej "trójki" sierż. Agata Kalinowska.

Zorganizowane spotkanie miało na celu przekazanie jak największej ilości niezbędnych informacji mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa przyjezdnych. Podczas spotkania mundurowi wskazali, gdzie obywatele innych państw mogą uzyskać niezbędną pomoc, podając jednocześnie adresy komisariatów Policji działających na terenie miasta oraz numer alarmowy 112. Jako niezbędne źródło informacji wskazali również aplikację Moja Komenda. Zgromadzonym słuchaczom mundurowi zaprezentowali także ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa informując o sposobie korzystania z omawianego narzędzia oraz wskazując jakiego rodzaju zagrożenia można na nią nanieść. Mundurowi omówili również podstawowe kwestie dotyczące przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP jak również najczęściej popełnianych wykroczeń porządkowych oraz w ruchu drogowym.

 

 • Fotografia kolorowa przedstawiająca stojących trzech funkcjonariuszy policji na sali Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku .
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca prelekcję dzielnicowej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca prelekcję dzielnicowej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca prelekcję dzielnicowej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca prelekcję dzielnicowej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca dzielnicową podczas przemówienia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.