BIAŁOSTOCCY POLICJANCI APELUJĄ O ROZWAGĘ ROWERZYSTÓW - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BIAŁOSTOCCY POLICJANCI APELUJĄ O ROZWAGĘ ROWERZYSTÓW

Data publikacji 24.04.2019

Na białostockich drogach oraz ścieżkach coraz więcej rowerzystów. Biorąc to pod uwagę policjanci przypominają najważniejsze przepisy dotyczące poruszania się cyklistów oraz zwracają uwagę na kulturę jazdy użytkowników jednośladów.

Wczoraj około 19.00 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystów. Policjanci ustalili, że 16-latka jadąca rowerem ulicą Składową w kierunku ulicy Octowej rozmawiała przez telefon komórkowy. Nastolatka nie zachowała środków ostrożności i zjechała na przeciwny pas ruchu, którym poruszał się rowerem  38-latek zderzając się z nim. W efekcie jedna osoba trafiła do szpitala. 

Aby przestrzec przed podobnymi zdarzeniami przypominamy:

Rowerzysta w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym to kierujący i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed Sądem.

Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Z chodnika może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:

  • gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach podobnie jak jazda obok innego uczestnika ruchu. Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.

Kierujący rowerem musi również pamiętać, iż obowiązują go znaki drogowe jak np. B-9 „zakaz wjazdu rowerów” czy D-11 i D-12 „pas BUS”. Należy pamiętać, że pas BUS przeznaczony jest tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Zakazy:

  • kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty. 

Stosowanie się przez wszystkich do przepisów ruchu drogowego, takt i kultura oraz szacunek do pozostałych uczestników ruchu drogowego to elementy, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami oraz pieszych.

źródło: Wydział Ruchu Drogowego KSP