Turniej- Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej- Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Data publikacji 06.05.2019

Policjanci z Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku uczestniczyli w organizacji rozgrywek Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Myśl przewodnia organizowanego turnieju to działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, głównie poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W tegorocznych zawodach zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 43 w Białymstoku oraz w Szkole Podstawowej w Choroszczy wzięło udział w sumie 21 zespołów z 13 szkół podstawowych z całego powiatu białostockiego. Uczestnicy popisywali się wiedzę i umiejętnościami podczas konkurencji takich jak sprawdzian wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego, jazda po Miasteczku Ruchu Drogowego, pokonanie toru przeszkód oraz wykazanie się umiejętnością udzielania pomocy przedmedycznej. Poprawności wykonywanych przez uczniów zadań przyglądali się i oceniali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami.

 

  • Zdjęcie kolorowe przedstawiające dwóch chłopców jadących na rowerach podczas turnieju oraz funkcjonariusza policji oceniającego jazdę.
  • Zdjęcie kolorowe przedstawiające organizatorów konkursu w szkole.
  • Zdjęcie kolorowe przedstawiające chłopca na rowerze oraz stojącego obok funkcjonariusza policji.