Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udział mundurowych w spotkaniu w związku z Międzynarodowym Dniem bez Kar Cielesnych

Data publikacji 08.05.2019

W ramach Międzynarodowego Dnia Bez Kar Cielesnych w minionym tygodniu odbyły się spotkania mundurowych z pracownikami socjalnymi w Centrum Pomocy Dzieciom oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Celem inicjatywy było omówienie i podjęcia działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta.

W ramach Międzynarodowego Dnia Bez Kar Cielesnych mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku spotkali się z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Centrum Pomocy Dzieciom. Omówiono skomplikowane przypadki dzieci dotkniętych przemocą oraz podjęto dyskusję na temat opracowania skuteczniejszych działań zmierzających do wyeliminowania zjawiska przemocy wobec dzieci.

Funkcjonariusze Policji wspólnie ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pełnili dyżury, podczas których udzielane były porady i informacje na temat uzyskania form pomocy odnośnie przemocy w rodzinie. Sygnalizowano o odstąpieniu stosowania kar cielesnych wobec dzieci, co jest niezbędnych warunkiem pomyślnego rozwoju dziecka.