Dzielnicowi na spotkaniach w szkołach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi na spotkaniach w szkołach

Data publikacji 31.05.2019

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Wasilkowie spotkali się z dziećmi i nauczycielami w szkół w Wasilkowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w szkole, a także odpowiedzialność prawna nieletnich.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Wasilkowie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i OHP w Wasilkowie. Na spotkaniu wyjaśniono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. W takcie wizyty omówiono temat  demoralizacji oraz jej przejawów. W czasie spotkania policjanci opisali zachowania  dzieci i młodzieży, na które rodzice oraz kadra pedagogiczna powinna zwrócić szczególną uwagę. Zachowania nieakceptowane społecznie i sytuacje, które mogą doprowadzić do konfliktu z prawem.