OTWARCIE NOWO UTWORZONEGO POSTERUNKU POLICJI W ZAŚCIANKACH - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OTWARCIE NOWO UTWORZONEGO POSTERUNKU POLICJI W ZAŚCIANKACH

Data publikacji 27.09.2019

Dziś, odbyła się uroczystość otwarcia nowo utworzonego Posterunku Policji w Zaściankach. Wzięli w niej udział m.in. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, Dyrektorem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektorem Robertem Kumorem, pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku inspektorem Maciejem Danielem Wesołowskim oraz Burmistrzem Supraśla dr Radosławem Dobrowolskim - przekazali klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w Zaściankach aspirantowi sztabowemu Piotrowi Jarmocowi. Po ceremonii przekazania klucza, Kapelani Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ks. Leon Grygorczyk oraz ks. mitrat Anatol Konach poświęcili nową siedzibę jednostki policji. 

Posterunek Policji w Zaściankach utworzony został w strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Swoim działaniem jednostka obejmuje część gminy Supraśl. Policjanci będą do dyspozycji mieszkańcom Grabówki, Sobolewa, Zaścianek, Henrykowa i Majówki.

Posterunek Policji w Zaściankach rozpoczął swoje działanie w związku z potrzebami mieszkańców, wyrażonymi w czasie społecznych debat. 

 

 


 

 • dowódca uroczystości podczas składania uroczystego meldunku ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu
 • zgromadzeni goście, funkcjonariusze stojący przed posterunkiem
 • Komendant Miejski Policji w Białymstoku podczas powitania gości
 • Komendant Miejski Policji w Białymstoku podczas powitania gości
 • Minister Jarosław Zieliński podczas wypowiedzi
 • stojący policjanci przed posterunkiem
 • księża podczas święcenia posterunku
 • Jarosław Zieliński , Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Komendant Miejski Policji w Białymstoku podczas przekazania symbolicznego klucza podczas otwarcia posterunku
 • zgromadzeni goście po przekazaniu klucza posterunku
 • Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podczas przemowy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz
 • Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor podczas przemowy
 • dowódca uroczystości składający meldunek na zakończenie uroczystości
 • Grupowe zdjęcie przed posterunkiem policji w Zaściankach
 • Grupowe zdjęcie przed posterunkiem policji w Zaściankach
 • zdjęcie nowego posterunku z zewnątrz
 • czerwona tabliczka z napisem : posterunek policji w zaściankach"
 • zdjęcie posterunku policji z zewnątrz
 • napis "Policja" na zewnątrz budynku
 • zdjęcie pamiątkowej tablicy otwarcia posterunku
 • zdjęcie jednego z pokoi w posterunku policji w zaściankach
 • zdjęcie jednego z pokoi w posterunku policji w zaściankach
 • zdjęcie jednego z pokoi w posterunku policji w zaściankach
 • zdjęcie jednego z pokoi w posterunku policji w zaściankach