POLICJANCI NA WYDZIALE EKONOMII - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI NA WYDZIALE EKONOMII

Data publikacji 10.10.2019

Policjanci z białostockiej "dwójki" spotkali się ze studentami Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Mundurowi przedstawili warunki, jakie musi spełnić kandydat na policjanta. Zainteresowanym udzielali szczegółowych informacji odnośnie poszczególnych etapów rekrutacji.

Wczoraj, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się spotkanie policjantów z Komisariatu Policji II w Białysmtoku ze studentami. Celem przedsięwzięcia, było przybliżenie specyfiki służby w policji. Mundurowi szczegółowo omówili zasady rekrutacji do służby. Ważnym elementem było również wskazanie korzyści jakie przynosi ze sobą fakt nałożenia munduru. W trakcie spotkania poruszana była tematyka dotycząca praktycznych aspektów pełnienia służby w podstawowych komórkach Policji. Funkcjonariusze przedstawili zalety oraz trudy związane z wykonywaniem zawodu policjanta. Wszyscy zainteresowani otrzymali informację, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania. W trakcie spotkania policjanci omowili również zasadę działania aplikacji Moja Komenda oraz przyomnieli o możliwościach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.