Policjanci na spotkaniu ze studentami z zagranicy - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na spotkaniu ze studentami z zagranicy

Data publikacji 11.10.2019

Funkcjonariusze białostockiej prewencji spotkali się z zagranicznymi studentami na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Mundurowi przedstawili wybrane zagadnienia dotyczące przepisów prawnych obowiązujących na terenie naszego kraju.

Dziś, białostoccy policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zostali zaproszeni do przeprowadzenie prelekcji ze studentami, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach wymiany studenckiej. Studentów przywitał Rektor Uniwersytetu prof.dr.hab. Izabela Święcicka. Prelekcję przeprowadziła Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku podkom. Dorota Panas

Zorganizowane spotkanie miało na celu przekazanie jak największej ilości niezbędnych informacji mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa przyjezdnych. Podczas spotkania mundurowi wskazali, gdzie obywatele innych państw mogą uzyskać niezbędną pomoc, podając jednocześnie adresy komisariatów Policji działających na terenie miasta oraz numer alarmowy 112. Jako niezbędne źródło informacji wskazali również aplikację Moja Komenda. Zgromadzonym słuchaczom mundurowi zaprezentowali także ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa informując o sposobie korzystania z omawianego narzędzia oraz wskazując jakiego rodzaju zagrożenia można na nią nanieść. Mundurowi omówili również podstawowe kwestie dotyczące przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP jak również najczęściej popełnianych wykroczeń porządkowych oraz w ruchu drogowym.

 

  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjanta przedstawiającego pogadankę dla studentów z zagranicy
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjanta prowadzącego prelekcję na uniwersytecie w Białymstoku.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca studentów słuchających prelekcji odbywających się na uniwersytecie w Białymstoku.