KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU MA NOWEGO KOMENDANTA - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU MA NOWEGO KOMENDANTA

Data publikacji 11.10.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość powitania nowego Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku – inspektora Daniela Macieja Wesołowskiego. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Tarnowski.

Dziś, w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość objęcia stanowiska nowego Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Tarnowski wręczył inspektorowi Maciejowi Danielowi Wesołowskiemu rozkaz o powołaniu go na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. W trakcie uroczystości pożegnano dotychczas pełniącego funkcję komendanta inspektora Wojciecha Macutkiewicza. Zarówno nowo powołanemu, jak i odchodzącemu komendantowi wszyscy uczestniczący w uroczystości, na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim, życzyli powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych.


 

 • Fotografia kolorowa przedstawiająca składanie meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego młodszemu inspektorowi Jackowi Tarnowskiemu
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca stojących funkcjonariuszy policji podczas wprowadzenia sztandaru.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca uścisk dłoni nowemu komendantowi Miejskiemu Policji w Białymstoku
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca uroczysty moment pożednania sztandaru przez komendanta.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca uroczysty moment przywitania sztandaru przez komendanta.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca składanie meldunku przez nowego komendanta Miejskiego Policji , komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca przemowę inspektora Jacka Tarnowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podczas uroczystości.
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca stojący poczet sztandarowy podczas uroczystości mianowania nowego Komendanta Miejskiego Policji .
 • Fotografia kolorowa przedstawiająca grupowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości.