Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Data publikacji 14.11.2019

Policjanci białostockiej "drogówki" uczestniczą dziś w ogólnopolskich działaniach pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania obejmują także rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”.

Statystyki zdarzeń drogowych wskazują, że znaczącą grupą uczestniczącą w zdarzeniach drogowych są piesi. W tym roku  do końca października na terenie powiatu białostockiego doszło do 20 wypadków i 21 kolizji z udziałem pieszego z winy kierowcy. W wyniku tych zdarzeń życie straciły 2 osoby a 19 zostało rannych. Z kolei z winy pieszego doszło do 10 wypadków i 29 kolizji, gdzie 2 osoby poniosły śmierć a 8 zostało rannych. Biorąc pod uwagę przejścia dla pieszych, to do największej ilosci zdarzeń z udziałem rowerzystów doszło w tym roku na ulicy Piastowskiej, gdzie  doszło do 1 wypadku i 7 kolizji. Z kolei na ulicy Piłsudskiego w tym roku miały miejsce 4 wypadki i 2 kolizje, natomiast na ulicy Sienkiewicza odnotowaliśmy 2 wypadki 4 kolizje. Natomiast z udziałem pieszych do najwiekszej ilości zdarzeń doszło na ulicy Swobodnej, gdzie miały miejsce 2 wypadki i 2 kolizje.  O jedno zdarzenie mnie doszło na ulicy Piłsudskiego,gdzie odnotowaliśmy 3 kolizje oraz na ulicy Waszyngtona, gdzie doszło również do trzech kolizji. 

Jesień to jeden z najtrudniejszych okresów pod względem warunków drogowych. Zarówno kierujący jak i piesi muszą dostosować się do zmiennej pogody i pogarszającej się widoczności. Pieszym ponownie przypominamy o obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, gdy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Zachęcamy również do ich używania na nieoświetlonych odcinkach dróg w terenie zabudowanym. Elementy odblaskowe sprawiają, że niechroniony uczestnik ruchu jest lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Przypomnijmy kilka zasad, które podnoszą bezpieczeństwo pieszych na drodze. Pieszemu nie wolno:

  • wchodzić na jezdnię spoza przeszkody,

  • poruszać się niewłaściwą stroną jezdni,

  • poruszać się jezdnią, gdy można poboczem lub chodnikiem,

  • przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu,

  • przebiegać tuż przez pojazdem,

  • wkraczać na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym migającym,

  • wchodzić na jezdnię bez upewnienia się czy nie nadjeżdża pojazd, 

  • poruszać się ruchliwą jezdnią dwójkami zamiast „gęsiego”.

Przypominamy również, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Najczęściej popełniane wykroczenia w ruchu drogowym z udziałem pieszych:

Piesi:
- wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 

- przechodzenie lub przebieganie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych

- wyjście na jezdnię zza pojazdu,przeszkody
 

Kierujący samochodami:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

- wyprzedzanie/omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego

- nieustąpienie pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.